Tarcze i łapy 

Tarcze do treningu kopnięć, łapy trenera do treningu uderzeń.